Christkatholische Kirche zu Franziskanern, Solothurn